Steg för steg

Gnesta kommun, Socialförvaltningen, Stöd och vägledning i samarbete med Arbetsförmedlingen driver insatsen steg för steg till arbete. Insatsen pågick under perioden 20210901–20230430 och budget omfattade 2,2 miljoner kr. Målgruppen är i första hand individer som bedöms klara ett reguljärt arbete som är arbetslösa, uppbär försörjningsstöd och är berättigade till anställningsstöd.


StatusGenomfördÅr2021 - 2022PlatsGnestaTypRAR-insats


Om insatsen

Målgruppen är i första hand individer som bedöms klara ett reguljärt arbete som är arbetslösa, uppbär försörjningsstöd och är berättigade till anställningsstöd. I andra hand individer som klarar ett reguljärt arbete, berättigade till anställningsstöd och riskerar hamna i försörjningsstöd. Insatsen går ut på att bryta utanförskap med hjälp av arbete, handledning & studier. Att långsiktigt öka individens möjligheter att bryta passivitet med risk för ohälsa och känsla av att inte vara del av samhällets gemenskap. Detta gör vi genom att tillsammans med AF ge individer individuella lösningar som inbegriper arbete, handledning samt utbildning. Vi vill också ge förutsättningar för medborgare att finna en väg till egen försörjning. Målet är stadigvarande självförsörjning för individen som skapa mervärde för individ, kommun och samhälle. Att skapa en metod för kommunen att jobba kontinuerligt och strukturerat med anställningar i form av anställningsstöd. Personer i målgruppen ska haft en anställning under projekttiden. Vi ser att 50% av deltagarna har anställning eller studerar vid projektets slut samt att 75% av deltagarna inte ska vara aktuella hos ekonomiskt bistånd inom ett år efter avslutad insats.

Projektets start flyttades fram 4 månader och avslutades därmed den 30 april 2023.


Kontaktperson

Pär Rådstam

par.radstam@gnesta.se