Till anställning i byggbranschen på 12 veckor

Matchar och introducerar kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden till byggbranschen. Introduktionsutbildning på 12 veckor ger deltagare som har yrkeserfarenhet, eller ett uttalat intresse, kunskaper om den svenska byggbranschen; vilka olika yrken som finns samt arbetsmiljö och säkerhet.

StatusGenomfördÅr2021 - 2023PlatsNyköpingTypRAR-insats


Om insatsen

Syftet med insatsen är att skapa ett komplement till nuvarande kompetensutvecklingsprocesser, skapa en hållbar modell och process att hitta och yrkesutbilda individer som står långt från arbetsmarknaden och som traditionellt är underrepresenterade, så som utlandsfödda, nyanlända och kvinnor, för en anställning inom byggbranschen.

Deltagarna genomgår en introduktionsutbildning på 12 veckor som ger deltagarna kunskaper om den svenska byggbranschen och vilka olika inriktningar som finns samt arbetsmiljö och säkerhet.

Målgrupp:

  • Yrkeserfarenhet eller ett uttalat intresse av byggbranschen
  • Arbetssökande nyanlända
  • Övriga arbetssökande som deltar i etableringsprogrammet
  • Deltagare i Arbetsförmedlingens program
  • Försörjningsstödstagare

Förväntade 18 – 24 individer ska genomföra den planerade introduktionsutbildningen, därefter vidare mot arbete i byggbranschen. Vägen dit kan gå via anställning som traditionell lärling antigen i ett socialt byggföretag eller direkt i ett traditionellt byggföretag. Vägen till arbete i byggbranschen kan också gå via reguljär byggutbildning inom Komvux eller byggutbildning hos Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar.

Insatsen avslutades i och med maj 2023.


Kontaktpersoner

Ragnar Hammar

ragnar.hammar@nykoping.se