Processledare i Lokala Samverkansgrupper (LSG)

Processledaren ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska behovsinventeringar, förankringsprocesser, överenskommelser om struktur för konkret samarbete, aktiviteter för kunskapsöverföring med flera aktiviteter sättas igång, drivas och följas upp.


StatusGenomfördÅr2016 - 2021PlatsHela SörmlandTypRAR-insats


Om insatsen

Hösten 2013 beslutade Samordningsförbundet RAR:s styrelse att finansiera processledare/stöd till de lokala samverkansgrupperna (LSG) i länet. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur samt att effektivisera det lokala samverkansarbetet. Processledarens uppdrag delas in i tre områden – Administrativt stöd – Inhämtning samt spridning av kunskap – Stöd för utveckling. Finansieringen har under åren förlängts i längre eller kortare perioder.


Kontaktperson