Steget före

Habiliteringsverksamheten, Region Sörmland är insatsägare för en samverkansinsats med Försäkringskassans avdelning aktivitetsersättning. Projektet kommer att pågå under ett och ett halvt års tid och har en budget på ca 1 500 000 kr.Insatsledare är två kuratorer på habiliteringsmottagningen i Nyköping, de fick idén efter genomförd grundläggande psykoterapiutbildning. Insatsen ville hitta arbetssätt för att möta vuxna personer med högfungerande autism. Många av de personer som får insatser på habiliteringen berättar om att de gjort olika försök att närma sig arbetsmarknaden, men att det ofta lett till en känsla av misslyckande. Svårigheter med att hitta fungerande aktiviteter och ett behov av att hitta ”steget före” arbetsliknande aktiviteter uppmärksammas även i Försäkringskassans kartläggning från 2019 ”Aktivitetsersättning hos unga med funktionsnedsättning”.


StatusGenomfördÅr2021 - 2023PlatsNyköpingTypRAR-insats


Om insatsen

Insatsledare är två kuratorer på habiliteringsmottagningen i Nyköping, de fick idén efter genomförd grundläggande psykoterapiutbildning. Insatsen ville hitta arbetssätt för att möta vuxna personer med högfungerande autism. Många av de personer som får insatser på habiliteringen berättar om att de gjort olika försök att närma sig arbetsmarknaden, men att det ofta lett till en känsla av misslyckande. Svårigheter med att hitta fungerande aktiviteter och ett behov av att hitta ”steget före” arbetsliknande aktiviteter uppmärksammas även i Försäkringskassans kartläggning från 2019 ”Aktivitetsersättning hos unga med funktionsnedsättning”.

Syftet med projektet är att undersöka om metod ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) kan vara det steg före som Försäkringskassan efterfrågar i sin kartläggning och det som gör att personerna känner sig bättre rustade för att närma sig arbetsmarknaden.
ALMA består av 37 sessioner fördelat på lika många veckor och innehåller bl.a. diagnoskunskap, social färdighetsträning och kunskap om ångest, nedstämdhet och relationer. Kursen kommer att genomföras av habiliteringskuratorerna/projektledarna Ann-Charlotte Lund och Amanda Personne.
Personer som erbjuds kursen är mellan 19–29 år och har en pågående aktivitetsersättning genom Försäkringskassan. Tidigare utvärdering av kursen ALMA visar att deltagarna skattar ökad livskvalitet både vid kursens avslut och vid uppföljningar flera år senare.
Vi hoppas att detta kommer vara en bra grund för att våga ta steget närmare arbetsmarknaden.


Uppdatering: Insatsen beviljades förlängning till 2023-12-31. Se protokoll Styrelsen 2023 § 8.


Kontaktpersoner

Ann-Charlotte Lund, Region Sörmland

Ann-Charlotte.Lund@regionsormland.se

Amanda Personne, Region Sörmland

Amanda.Personne@regionsormland.se


Försäkringskassan
Region Sörmland