Processledare i GNOT-området

RAR avsätter 1.721.000 kronor för finansiering av processledare till de lokala samverkansgrupperna i GNOT-området (= Gnesta-Nyköping-Oxelösund-Trosa) under perioden 2016-07-01--2018-06-30.Processledaren ska bland annat utveckla struktur för samverkan kring vuxna utan egen försörjning och som har behov av insatser från fler aktörer. Därutöver ska behovsinventeringar, förankringsprocesser, överenskommelser om struktur för konkret samarbete, aktiviteter för kunskapsöverföring med flera aktiviteter sättas igång, drivas och följas upp.


Period: 2016-07-01 – 2020-12-31

Status: PågåendeVedad Begovic

Kontaktperson för projektet

070 671 74 71

vedad@rarsormland.se

Om insatsen

Hösten 2013 beslutade Samordningsförbundet RAR:s styrelse att finansiera processledare/stöd till de lokala samverkansgrupperna (LSG) i länet. Syftet är att skapa en mer tydlig struktur samt att effektivisera det lokala samverkansarbetet. Processledarens uppdrag delas in i tre områden – Administrativt stöd – Inhämtning samt spridning av kunskap – Stöd för utveckling. Finansieringen har under åren förlängts i längre eller kortare perioder.