Månad: april 2023

Ny styrelse

Den första april tillträder en ny styrelse till för perioden 2023-04-01 till 2027-03-31. I nuvarande styrelse har fem nya ledamöter tillträtt och sju valdes om. På det konstituerande styrelsemötet…

Läs vidare