Under februari 2021 erbjöd RAR en kostnadsfri personalutbildning på distans i att leda hälsoskola. Utbildningsledare var Helena Rennemark. 

Om hälsoskola

Hälsoskola är en arbetsmetod som handlar om att förmedla hälsoinformation till grupper med utrikesfödda personer. Kulturella faktorer påverkar både hälsan och möten med sjukvården, och har relevans i frågan om jämlik hälsa i befolkningen. Hälsa och förmåga att hantera hälsa är också en viktig och på senare tid uppmärksammad faktor i integrations- och arbetsmarknadsetableringsprocessen.