Rättinsats.se

RAR har beslutat att avsätta 2 miljoner kr till insatsen "Rättinsats.se". Insatsen ska genomföras under perioden 1 september 2019 till 31 augusti 2020. Rättinsats.se är en insats med syfte att skapa och utveckla en samverkansmodell i första hand för personer som är inskrivna under katagorin 14 på Arbetsförmedlingen och uppbär försörjningsstöd från Kommunen.


StatusGenomfördÅr2019 - 2020PlatsEskilstunaTypRAR-insats


Om insatsen

Ett projekt med syfte att skapa och utveckla en samverkansmodell i första hand för personer som är inskrivna under kategorin 14 på Arbetsförmedlingen och uppbär försörjningsstöd från kommunen. Samverkansaktörerna, Arbetsförmedlingen Eskilstuna och Eskilstuna kommun, har identifierat målgruppen som i dagsläget står utan insatser. RAR avsätter 2 miljoner kr till projektet, som genomförs under perioden 1 september 2019 till 31 september 2020. Syftet är att skapa och utveckla en samverkansmodell i första hand för ovan beskrivna målgrupp. På lång sikt är målet att öka anställningsbarhet hos målgruppen så att de kommer närmare arbetsmarknaden eller återgå till arbete. Projektmedarbetarna arbetar systematiskt med var och en av dessa genom att kartlägga och identifiera vilka behov varje deltagare har. När identifieringen är klar görs individuell rehabiliteringsplan. Projektet följer och stöttar varje individ genom hela processen.

Modell
Modell som visar förhållandet mellan Rättinsats.se och andra parter