TUNA

TUNA som riktades till personer med dokumenterad psykisk ohälsa startade 2008 i Eskilstuna och visade sig efter flera utvärderingar vara en framgångsrik verksamhet som blivit en ordinarie verksamhet. Tanken att kunna erbjuda aktuell målgrupp liknande insats i övriga Sörmland var grunden för och anledningen till att TUNA-Västra startade i projektform. Detta genom samordnare och 3 coacher som erbjöd deltagare arbetsförberedande rehabilitering via personligt stöd och arbetsträning.


StatusGenomfördÅr2016 - 2019PlatsNyköping, OxelösundTypRAR-insats


Om insatsen

TUNA som riktades till personer med dokumenterad psykisk ohälsa startade 2008 i Eskilstuna och visade sig efter flera utvärderingar vara en framgångsrik verksamhet som blivit en ordinarie verksamhet. Tanken att kunna erbjuda aktuell målgrupp liknande insats i övriga Sörmland var grunden för och anledningen till att TUNA-Västra startade i projektform. Detta genom samordnare och 3 coacher som erbjöd deltagare arbetsförberedande rehabilitering via personligt stöd och arbetsträning.

Mål:

  • Att skapa och utveckla nya samverkansrutiner kring personer med dokumenterad psykisk ohälsa
  • Att ge personer med psykisk ohälsa en ökad möjlighet att komma ut i arbetslivet.
  • Att deltagarna förbereds för en återgång i arbete, studier eller arbetsinriktad rehabilitering.
  • Att öka det strukturella samverkansarbetet mellan berörda myndigheter inom samverkansgruppens förvaltningsområde.

TUNA och dess modell lever kvar i SIKTA (SIKTA-Arbetsmarknad) som även detta projekt delfinansieras av RAR Samordningsförbundet.