Genomfört webbinarium med Åsa Kadowaki

Den 20 september arrangerade RAR Sörmland ett webbinarium för sina medlemmar med psykiatriker Åsa Kadowaki.

Med budskapet att ”allt som är viktigt känns, och det känns inte bara bra” vill hon kritisera och hjälpa ett samhälle där man glömmer att svårigheter i livet är naturligt och inte något som är sjukt och man därmed ska vara sjukskriven för.

Webbinariet syftade till att väcka viktiga tankar om sjukt och friskt, medikalisering och betydelsen av samverkan i sjukskrivningsfrågan. Webbinariet ingår som en del i en förstudie finansierad av Europeiska socialfonden.

Klicka här för att se presentationen, och här för att läsa bilagan.

Vill du veta mer om Åsa Kadowaki och vad hon gör kan du besöka hemsidorna Viktigt på riktigt och Läkare med gränser.