Sammanfattning av kommunturné

Samordningsförbundet RAR har beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra två förstudier under 2021. Förstudierna syftar till att skapa bättre behovsunderlag inför kommande utlysningar så att vi får mer välgrundade projekt i framtiden. Därför anordnades under våren 2021 möten med länets alla kommuner för att lyssna in lokala behov.

Klicka här för sammanställningen av vad som framkom under mötena.