Månad: juni 2023

Tre nya ESF-projekt startar hösten 2023

Samordningsförbundet har beviljats medel till tre ESF-projekt. Det betyder att 35 miljoner kronor kommer Sörmland till godo. Projekten stöttar sörmlänningar till att bryta utanförskap och få ett…

Läs vidare

Kunskapsforum om vad som hjälper

Samordningsförbundet RAR i Sörmland tillsammans med Arbetsförmedlingen och Region Sörmland bjuder in dig som är beslutsfattare och tjänsteman till tre seminarium i vinter. Vilka insatser krävs för…

Läs vidare

Överenskommelsernas dag

Samordningsförbundet anordnar en informationsdag den 6 september för att presentera några viktiga överenskommelser för samverkan som gäller mellan de olika aktörerna i Sörmland som berör personer…

Läs vidare

Föredrag, Ungas etablering i Samhället

Samordningsförbundet ordnar den 31 augusti ett digitalt föredrag med Ingvar Nilsson om vikten av samverkan och tidiga, långsiktiga insatser i syfte att motverka ungas utanförskap. Läs inbjudan……

Läs vidare

Föreläsning, Med migranternas röst

Samordningsförbundet tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanlands län och Region Sörmland arrangerar den 30 augusti en föreläsning om studien "Med migranters röst - hur blir man en sörmlänning?".…

Läs vidare