Ansökan React-EU Ung Comeback

React EU är en del av det återhämtningsstöd EU avsatt pga pandemin. Europeiska Socialfonden utlyser stora belopp nationellt och RAR har just skickat in en ansökan om ca 25 miljoner kronor för att lindra pandemins effekter i form av arbetslöshet och utanförskap. Målgruppen är ungdomar som pga. pandemin givits sämre förutsättningar att klara sina gymnasiestudier. Sörmlands läns samtliga kommuner står bakom initiativet som går ut på att hjälpa målgruppen in på arbetsmarknaden genom att varva praktik och andra arbetsmarknadsinriktade insatser med studier i de ämnen som fattas. Om ansökan beviljas startar projektet den 1 januari 2022 med RAR som huvudprojektägare.

Läs ansökan i sin helhet här.