Den 23 september presenterade SWECO sin utvärdering av insatsen SIKTA som gjorts efter beställning från RAR Sörmland.