Drivhuset

RAR har beslutat att avsätta 1,6 miljoner kr till insatsen "Drivhuset". Insaten kommer att genomföras under en period på 25 månader. Drivhuset har som syfte att ungdomar ska få rätt typ av stöd och ökad tillgänglighet till stödinsatser på en plats, utan att hänvisas till olika myndigheter.


StatusGenomfördÅr2017 - 2020PlatsOxelösundTypRAR-insats


Om insatsen

Total budget: 2,2 miljoner inklusive förlängningen (först perioden 1,6 miljoner drygt 600 tkr till ett års förlängning)

Projektidé: Finna ett sätt att korta vägarna för individer i Oxelösund att nå egen försörjning genom att samverka både internt och externt.

Mål: Att minst 50% av individerna ska ha kommit till arbete, studier eller annan aktivitet under projekttiden. Att skapa en samverkansstruktur och en överenskommelse mellan berörda aktörer som håller över tid.

Resultat hittills: Drivhuset är en samverkansarena där Oxelösunds kommuns vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet (AME) och ekonomiskt bistånd samverkar med Arbetsförmedlingen.

Samverkan ska leda till att individen har en plan som leder mot egen försörjning och som följs av alla inblandade myndigheter. För att samverkan ska fungera måste berörda deltagare ge sitt samtycke till informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och Oxelösunds kommun.

För att effektivisera samverkan så arbetar en handläggare från Arbetsförmedlingen i Drivhuset, i dagsläget en gång per vecka. Den dagen sker samverkansmöte med handläggargruppen. Det kan även vara tre-partsmöten inbokade under dagen.

För att säkerställa att samverkansstrukturen håller över tid så är det varje myndighets ansvar att säkerhetsställa att det finns representanter med i Drivhuset och det finns en lokal överenskommelse som ska trygga upp att det finns representanter från varje organisation.


Kontaktperson

Cecilia Söderqvist

cecilia.soderqvist@oxelosund.se