Genomförda evenemang

Här kan du se en lista över de föreläsningar och andra evenemang RAR Sörmland har arrangerat.

Presentationsmaterial, inspelningar, och bilagor bifogas i mån av möjlighet och tillstånd.


2023


2022


2021