Genomförda evenemang

Här kan du se en lista över de föreläsningar och andra evenemang RAR Sörmland har arrangerat.

Presentationsmaterial, inspelningar, och bilagor bifogas i mån av möjlighet och tillstånd.


2023

2023-04-27 – Styrelseutbildning med PWC Stockholm


2023-02-28 – Seminarium om tillgänglighet


2022


2021