Genomförda evenemang

Här kan du se en lista över de föreläsningar och andra evenemang RAR Sörmland har arrangerat.

Presentationsmaterial, inspelningar, och bilagor bifogas i mån av möjlighet och tillstånd.


2022

2022-05-20 – Informationsdag, Samverkan i Sörmland


2022-03-21 – Spridningsseminarium Steget före


2022-03-03 – kl. 8:30-12:00 – Integrationsdagen med RAR


2021